Studia podyplomowe – właściwa inwestycja w swój rozwój

Autor: PR
Studia podyplomowe – właściwa inwestycja w swój rozwój

Studia podyplomowe są szansą na poszerzenie wiedzy dotychczas zdobytej na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. Jest to nie tylko okazja do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, lecz również możliwość rozwoju osobistego na wielu płaszczyznach.

Dlaczego warto zapisać się na studia podyplomowe?

Studia podyplomowe są dopełnieniem kształcenia na studiach licencjackich lub magisterskich. Dla absolwentów, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego i zmagają się z szukaniem pracy, studia mogą być szansą, by poszerzyć swoje umiejętności. Jednocześnie dla przyszłych pracodawców będzie to sygnał, że potrafimy właściwie zorganizować swój czas i dążymy do rozwoju osobistego. To ceniony atut, który wskaże, że będziemy wykazywać duże zaangażowanie na stanowisku pracy.

Zaletą studiów podyplomowych jest forma spotkań – weekendowe zjazdy pozwalają pogodzić codzienne obowiązki z nauką, nie obciążając studentów nadmierną ilością wiedzy do przyswojenia.

Studia na Ignatianum – rozwój ducha i umiejętności praktycznych

Oferta studiów podyplomowych Wydziału Filozofii obejmuje trzy kierunki pozwalające na rozszerzenie swoich dotychczasowych kompetencji.

Kierunek arteterapia w animacji kultury przygotowuje do pracy terapeutycznej z wykorzystaniem sztuki. Studenci uczą się jak kontakty z plastyką, teatrem, literaturą i muzyką pomagają w procesach terapeutycznych, przezwyciężania trudności i usprawnienia intelektualnego i fizycznego. Program studiów przewiduje zagadnienia z zakresu sztuki – malarstwa i rysunku, muzyko terapii i rękodzieła. Wzbogacenie studiów o przedmioty z dziedziny psychologii, np. warsztaty animacji czasu wolnego sprawia, że studenci nabierają umiejętności praktycznych, są w stanie prowadzić zajęcia terapeutyczne w instytucjach kultury i placówkach opieki, wykorzystując poznane techniki arteterapii.

Szkoła Formatorów, studia z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej przygotowują absolwentów do pracy formacyjnej w duchu nauczania Kościoła. Plan studiów przewiduje zajęcia dotyczące filozofii człowieka i teologii, dające rzeczową wiedzę dotyczącą podstaw i dogmatów chrześcijaństwa. Przedmioty, takie jak psychologia osobowości czy komunikacja interpersonalna, uczą właściwych praktyk pedagogicznych.

Etyka dla nauczycieli jest kierunkiem przygotowującym do prowadzenia zajęć etyki w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent kierunku posiada wiedzę odnośnie pracy z osobami o różnych poglądach, i wyznaniach, przekazując im wartości ogólnohumanistyczne, które są charakterystyczne dla kultury i cywilizacji europejskiej.

KOMENTARZE (0)

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany ani zapisany w żadnej bazie.